پارسوماش

آینده ازآن مردمانی است که گذشته ی خود را میشناسند

آرش کمانگیر

پهلوان ایرانی در عهد منوچهر شاه که در تیر اندازی سر آمد زمان خود بوده

است که در جنگ میان منوچهر و افراسیاب قرار بر پرتاب کردن تیری میگذارند تا

مرز میان ایران و توران را تعین کند آرش از طبرستان تیری پرتاب کرد که در مرو

فرود آمد و بعد از آن جانش را در راه ایران زمین فدا نمود.

  
نویسنده : سید مجید حسینی ; ساعت ٦:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٥/٢٦
تگ ها :